ارزیابی کوانتوم

ارزیابی کوانتوم

آنالیزر تشدید مغناطیس بدن یا همان MRA  یک پروژه خلاقانه یا تکنولوژی بالا و پرکاربرد در صنعت پزشکی می باشد. این تکنولوژی براساس کوانتوم پزشکی است که در واقع میدان مغناطیسی  ضعیف سلول های بدن توسط یک وسیله پیشرفته دریافت شده،تشدید و آنالیز می شود.
 در پزشکی کوانتومی بیان می شود که اساسی ترین دلیل بیمار شدن افراد این است که حرکت الکترون ها بر روی مدارهای الکترونی خارج از هسته تغییر می کند.

 این دستگاه می تواند وضعیت سلامت افراد و مشکلات اساسی آنها را ارزیابی کند.