پکیج سه ماهه نامحدود بانوان

پکیج سه ماهه نامحدود بانوان

پکیج نامحدود بانوان
سه  ماهه نامحدود     2.800.000 (تومان)

- 400.000  شارژ در حساب کاربری
- تست بادی کامپوزیشن هرماه یک بار
-برنامه غذایی/ برنامه ورزشی/ ارزیابی کلی آمادگی جسمانی
- پرونده پزشکی
- 10 درصدتخفیف خدمات کلینیک پزشکی ورزشی
- 15 روز فریز با هماهنگی قبلی
(حداقل زمان فریز درهرمرحله 5 روز می باشد)
- استفاده از سالن بیلیارد و اسنوکر با تعیین وقت قبلی