تک جلسه ها

تک جلسه ها

انواع تک جلسه
نام پکیج    قیمت (تومان)
تک جلسه مهمان همراه عضو آقایان    145.000
تک جلسه مهمان همراه عضو بانوان    90.000
تک جلسه کودک زیر 7 سال آقایان    50 درصد بزرگسالان = 72.500
تک جلسه کودک زیر 7 سال بانوان    50 درصد بزرگسالان = 45.000
*تک جلسه صبح آقایان بدون صبحانه    46.000