animal flow

ANIMAL FLOW

animal flow

نام مربی:بهاره اکاوری

زمان برگزاری کلاس: شنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 15:00 الی 16:00
و 16:00 الی 17:00

 تركيبى از چند رشته ورزشى مثل فيتنس، كاپوإرا دنس،بادى بَلِنس،يوگا و حركات حيوانات) هست كه به افزايش قدرت، استقامت ، انعطاف پذيرى و بهبود هماهنگى عصب و عضله در بدن كمك مى كنه.
كلاس در ٢ سطح تشكيل شده
١)سطح مقدماتى:
در اين سطح  فرد با هر سطح از آمادگى جسمانى تعليم مى بينه تا از لحاظ انعطاف بدنى و اجراى حركات پايه آمادگى لازم رو پيدا كنه
٢) سطح پيشرفته:
در اين سطح حركات آموزش داده شده در دوره مقدماتى رو در هر جلسه همانند رقص و به صورت زنجيره در قالب تمرين اجرا مى كنيم