بادی پامپ

بادی پامپ

بادی پامپ

نام مربی: رعنا

زمان برگزاری کلاس: روزهای زوج از ساعت 17:00 الی 18:00

 

نام مربی: غزاله

زمان برگزاری کلاس: روزهای زوج از ساعت 09:00 الی 10:00

 

 

توضیحات:
تمرین گروهی با هالتر و صفحه است برای هر فردی که می خواهد به توده عضلانی بدون چربی و  تناسب اندام هر چه سریعتر دست یابد، مناسب است. در هر جلسه بادی پامپ تمام عضلات بدن درگیر می شود و فرد حدود 500 -600 کیلوکالری می سوزاند