بادی پامپ

بادی پامپ

بادی پامپ

نام مربی : رعنا کرمی
زمان برگزاری کلاس : روزهای زوج از ساعت 17:00 الی 18:00

تمرین گروهی با هالتر و صفحه است برای هر فردی که می خواهد به توده عضلانی بدون چربی و  تناسب اندام هر چه سریعتر دست یابد، مناسب است. در هر جلسه بادی پامپ تمام عضلات بدن درگیر می شود و فرد حدود 500 -600 کیلوکالری می سوزاند.