برکلتیکس

برکلتیکس

برکلتیکس

بركلتیكس از رشته های فیتنس گروهی است ،كه از ترکیب رشته بریک دنس و فیتنس میباشد.
 در بركلتیكس  همه حركات  با موزیك انجام میشود ومناسب برای تمام سنین و  هر سطح ورزشی است.
کلاس شاد و موزیکال که باعث فرم گرفتن بدن نیز می شود
بركلتیكس از رشته های HIIT محسوب میشود و روی استقامت،چربی سوزی،قدرت،انعطاف،هماهنگی عصب و عضله و... تاثیر میگذارد

نام مربی: فرشته فرشیدفر