عید سعید قربان گرامی باد

عید سعید قربان گرامی باد

 عید سعید قربان گرامی باد

 ساعت کار مجموعه ورزشی #داینو میکا چهارشنبه 31 مرداد

سانس بانوان از ساعت 9:30 الی 15:30
سانس آقایان از ساعت  16:00 الی 20:30