کیک بوکسینگ

کیک بوکسینگ

  کیک بوکسینگ ویژه آقایان
نام مربی : وحید جلالیان
زمان برگزاری: یکشنبه ها و سه شنبه ها از ساعت 19:30 الی 20:30 و پنجشنبه ها از ساعت 16:30 الی 17:30