ساعات کاری جدید

ساعات کاری جدید

زمانبندی سانس های بانوان و آقایان از مهر 1397 در مجموعه ورزشی و تندرستی داینو میکا

از شنبه تا چهارشنبه
سانس صبحگاهی آقایان
از ساعت  06:30 الی 09:00

سانس بانوان
از ساعت 09:30 الی 15:30

سانس آقایان
از ساعت 16:00 الی 23:00

پنجشنبه
سانس بانوان
ازساعت 09:30 الی 15:30

سانس آقایان
از ساعت 16:00 الی 20:30

جمعه
سانس آقایان
از ساعت 11:00 الی 20:30