گریت

گریت

کلاسهای گروهی کریت  ویژه بانوان در داینو میکا‌‌‌ تمرینات 30 دقیقه ای با فشار بالا یا به اصطلاح (HIIT) که به شما در رسیدن به اندام عضلانی و استقامتی کمک میکند.

 ‌
‌این رشته ورزشی شما را به حداکثر توان خود و حتی فراتر از آن می برد. متابولیسم بدن شما را طوری تنظیم می کند که حتی ساعت ها بعد از انجام تمرین به چربی سوزی ادامه دهد.


‌در این تمرینات از هالتر، وزنه و وزن بدن استفاده میشود.

نام مربی: آذین صالحیان
ساعت برگزاری کلاس: روزهای زوج 19:45 الی 20:15