آنتی سلولیت

آنتی سلولیت

کلاسهای گروهی آنتی سلولیت ویژه بانوان در مجموعه ورزشی داینو میکا

سلولیت ها چربی های اضافه ای هستند که اطراف ناحیه مرکزی بدن به خصوص باسن و ران را گرفته و شکل نامناسبی به این قسمتها میدهند،
خبر خوب این است که شما میتوانید با ثبت نام در کلاسهای آنتی سلولیت بعد از یکی دوماه بخش اعظمی از آنها را از بین ببرید و باسن و ران خوش فرمی را برای خودتان بسازید

نام مربی: راحله
زمان برگزاری کلاس: روزهای فرد 11:15 الی  12:15


.