تخفیف ویژه

تخفیف ویژه

ضمن عرض تسلیت ایام سوگواری مجموعه ورزشی و تندرستی داینو میکا در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 16 و 17 آبان ماه باز میباشد