میلاد حضرت رسول گرامی باد

میلاد حضرت رسول گرامی باد

ضمن عرض تبریک میلاد حضرت رسول ( ص) مجموعه ورزشی و تندرستی داینو میکا روز یکشنبه 4 آذر ماه برای سانس بانوان از ساعت 09:30 الی 15:30 و برای سانس آقایان از ساعت 16:00 الی 20:30 باز میباشد