اطلاعیه

اطلاعیه

 قابل توجه اعضای محترم  آتیران‌احتراما به استحضار می رساند به علت تغییرات مدیریتی مجموعه ورزشی و تندرستی آتیران ، از روز سه شنبه  دوم بهمن ماه الی روز جمعه پنجم بهمن ماه در کلیه سانس ها تعطیل و از روز شنبه آماده ارائه خدمات به اعضا ی محترم می باشد