حوضچه و آبشار آب سرد

حوضچه و آبشار آب سرد

حوضچه آب سرد

   استفاده از حوضچه آب سرد پس از سونا احساس آسایش دل انگیز و وصف ناشدنی القا می کند. این حوضچه با آبشاری زیبا و نور پردازی دیدنی سبب تغییر دمای بدن می گردد.

آبشار آب سرد

ریزش جریان های جداگانه، ممتد و یکنواخت آب خنک بر روی بدن و نوازش و ماساژ ملایم بدن توسط آن، لطافت غیر قابل تصوری ایجاد می کند. توسط این جریان خوشایند آب، بدن به تدریج خنک گردیده و احساس آسایش و راحتی را به وجود می آورد.