سالن بیلیارد آتیران

سالن بیلیارد آتیران

بیلیارد برای آتیرانی ها

سالن بیلیارد مجموعه ورزشی و تندرستی آتیران با دو میز ایت و اسنوکر  و تمامی تجهیزات در فضایی لوکس و زیبا ساعات دلپذیری را برای اعضای آتیران فراهم می کند.