سالن بیلیارد داینو میکا

سالن بیلیارد داینو میکا

بیلیارد برای داینو میکای ها

سالن بیلیارد مجموعه ورزشی و تندرستی داینو میکا با دو میز ایت و اسنوکر  و تمامی تجهیزات در فضایی لوکس و زیبا ساعات دلپذیری را برای اعضای داینو میکا فراهم می کند.