تغذیه

تغذیه

در کشور ما علی رغم توصیه های موکد مسئولین بهداشتی و جراید در باشگاه های بدنسازی به صورت غیر علمی از داروها و مکمل ها بطور کاملاً ناصحیح استفاده می شود و هر ساله شاهد مشکلات بسیار زیادی برای مراجعین به این مراکز هستیم. بعضاً برخی مربی های بدنسازی، خود اقدام به توصیه دارو و مکمل و حتی فروش آن می نمایند که کاری بسیار اشتباه است. جای دارو و مکمل و توزیع آن در داروخانه توسط پزشک داروساز با نسخه پزشک مربوطه می باشد.

   در کلینیک پزشکی ورزشی داینومیکا براساس اصول علمی پیشرفته فرد مراجعه کننده تحت معاینات اولیه پزشک طب ورزش قرار می گیرد و پس از گرفتن برنامه تمرینی توسط مربیان بدنسازی در صورت صلاحدید پزشک و با مشورت مربی از داروها و مکمل های مجاز همچون کراتین یا کربو و ... طبق اصول صحیح استفاده می نماید و در صورت نیاز به رژیم غذایی نیز پزشک با بهره گیری از جدیدترین نرم افزارهای رژیم غذایی و کارشناسان خبره که براساس سن، جنس و حتی گروه خونی فرد و ...  طراحی شده است برنامه غذایی و رژیم دارویی کاملاً بی خطر به فرد داده می شود .