پکیج یکساله نامحدود ویژه آقایان

پکیج یکساله نامحدود ویژه آقایان

پکیج یکساله نامحدود ویژه آقایان

یکسال استفاده نامحدود از سالن بدنسازی و مجموعه آبی به همراه آفرهای زیر

دوازده جلسه ماساژ رایگان

دوازده جلسه مهمان رایگان

دوازده جلسه حمام ترکی یا آرایشگاه

تست INBODY یکبار در هرماه

دو مرتبه آزمایش خون در یکسال

شصت روز فریز

کافی شاپ رایگان

بیمه ورزشی

مربی عمومی