پکیج شش ماهه نامحدود ویژه آقایان

پکیج شش ماهه نامحدود ویژه آقایان

پکیج شش ماهه نامحدود ویژه آقایان

شش ماه استفاده نامحدود از سالن بدنسازی و مجموعه آبی به همراه آفرهای زیر

شش جلسه ماساژ رایگان

شش جلسه مهمان رایگان

شش جلسه حمام ترکی یا آرایشگاه

تست INBODY یکبار در هرماه

یک مرتبه آزمایش خون در شش ماه

سی روز فریز

کافی شاپ رایگان

بیمه ورزشی

مربی عمومی