پکیج یک ماهه نامحدود آقایان

پکیج یک ماهه نامحدود آقایان

پکیج یک ماهه نامحدود  1.900.000 (تومان)

- 300.000   برای  ماساژ شارژ در حساب کاربری
- تست بادی کامپوزیشن هرماه یک بار
-برنامه غذایی/ برنامه ورزشی/ ارزیابی کلی آمادگی جسمانی
- پرونده پزشکی
-  ده درصدتخفیف خدمات کلینیک پزشکی ورزشی)
- استفاده از سالن بیلیارد و اسنوکر با تعیین وقت قبلی