پکیج 3 ماهه نامحدود آقایان

پکیج 3 ماهه نامحدود آقایان

پکیج سه ماهه نامحدود  4.255.000 (تومان)

- 700.000  شارژ در حساب کاربری
- تست بادی کامپوزیشن هرماه یک بار
-برنامه غذایی/ برنامه ورزشی/ ارزیابی کلی آمادگی جسمانی
- پرونده پزشکی
-  ده درصدتخفیف خدمات کلینیک پزشکی ورزشی
- پانزده روز فریز با هماهنگی قبلی
(حداقل زمان فریز درهرمرحله 5 روز می باشد)
- استفاده از سالن بیلیارد و اسنوکر با تعیین وقت قبلی