یوگا

یوگا

یوگا

نام مربی: نگین سنجری
زمان برگزاری کلاس: یکشنبه ها و سه شنبه ها از ساعت 08:30 الی 09:30

توضیحات:
تاریخچه :
یوگا ورزشی جسمی و روانی میباشد که در شبه قاره هند و توسط هنودها بوجود آمده است. واژه یوگا در اصل از واژه یوج در زبان سانسکریت به معنی یکپارچه سازی و یگانگی آمده است.
فواید :
تقویت در دقت و تمرکز ،تقویت قدرت تخیل و خلاقیت ،تقویت اعتماد به نفس و مثبت گرایی و تقویت قابلیت هماهنگی ذهنی با فیزیک بدن ( کنترل بهتر بدنی )