یوگا

یوگا

یوگا

نام مربی: دلارام

زمان برگزاری کلاس: روزهای زوج از ساعت 08:00 الی 09:00

روزهای زوج از ساعت 13:00 الی 14:00

 

نام مربی: مرثا

زمان برگزاری کلاس: یکشنبه و سه شنبه از ساعت 20:00 الی 21:00

پنجشنبه ها از ساعت 08:00 الی 09:00

 

نام مربی: نگین

زمان برگزاری کلاس : یکشنبه و سه شنبه از ساعت 14:00 الی 15:00

 

نام مربی: صبا

زمان برگزاری کلاس : پنجشنبه ها از ساعت 15:00 الی 16:00

یکشنبه و سه شنبه از ساعت 08:00 الی 09:00

 

توضیحات:
تاریخچه :
یوگا ورزشی جسمی و روانی میباشد که در شبه قاره هند و توسط هنودها بوجود آمده است. واژه یوگا در اصل از واژه یوج در زبان سانسکریت به معنی یکپارچه سازی و یگانگی آمده است.


فواید: تقویت در دقت و تمرکز، تقویت قدرت تخیل و خلاقیت، تقویت اعتماد به نفس و مثبت گرایی و تقویت قابلیت هماهنگی ذهنی با فیزیک بدن ( کنترل بهتر بدنی )