پیلاتس

پیلاتس

پیلاتس

نام مربی: حمیده بگلو
زمان برگزاری کلاس: روزهای فرد از ساعت 11:15 الی 12:15

نام مربی: مرجان بهزادی
زمان برگزاری کلاس :روزهای زوج از ساعت 11:00 الی 12:00

نام مربی:مریم مظلومیان
زمان برگزاری کلاس :روزهای زوج از ساعت 18:45 الی 19:45

توضیحات:

تاریخچه :
نوعی سیستم آمادگی جسمانی است که در اوایل قرن بیستم توسط یوزف پیلاتس ابداع شد. پیلاتس متشکل از ورزشهایی است که تمرکز، روی پیشرفت انعطاف پذیری و قدرت درتمم اندامهای بدن دارد، بدون اینکه عضلات را حجیم کند و یا آنها را از بین ببرد. .
فواید :
بالابردن و تقویت سیستم ایمنی بدن کاهش دهنده دردهای مهره ای و کمر پیشرفت انعطاف و تعادل حجیم کردن فضای ریه و بالا بردن قابلیت تنفس تقویت سیستم قلبی – عروقی بالابردن دامنه حرکتی مفاصل و عضلات