فیتنس کیک بوکسینگ

فیتنس کیک بوکسینگ

فیتنس کیک بوکسینگ

نام مربی: نیلا فروغی

زمان برگزاری کلاس: روزهای فرد از ساعت 15:30 الی 16:30

 

فیتنس کیک بوکسینگ ، ترکیبی از دو رشته ی فیتنس و کیک بوکسینگ است که چربی سوزی و فرمدهی بسیار بالایی داردوکمک می‌کند همراه با یادگیری فنون دفاع شخصی ،،بدنی فیت داشته باشید