فیتنس

فیتنس

فیتنس

نام مربی: هانی

زمان برگزاری کلاس: روزهای زوج از ساعت 14:00 الی 15:00 (مختص کودکان)

 

نام مربی: نیلا

زمان برگزاری کلاس: یکشنبه و سه شنبه از ساعت 17:00 الی 18:00

 

 

توضیحات:

چربى سوزى بيشتر، فرم دهى و افزايش توده عضلانى در زمان كمتر

مناسب براى تمامى افراد با هر سطح از آمادگى بدنى