پکیج های مخصوص آقایان

پکیج های مخصوص آقایان

پکیج های مخصوص آقایان
نام پکیج        مبلغ (تومان)
پکیج 30 جلسه استخر(سه ماه) به صورت فامیلی شود            2.650.000
پکیج 40 جلسه ای بدنسازی (سه ماهه)        1.900.000