پکیج های مخصوص آقایان

پکیج های مخصوص آقایان

پکیج های مخصوص آقایان
نام پکیج        مبلغ (تومان)
پکیج 10 جلسه آموزش خصوصی شنا           700.000
پکیج 12 جلسه ای خصوصی بدنسازی         700.000