پکیج شش ماهه نامحدود آقایان

پکیج شش ماهه نامحدود آقایان

پکیج شش ماهه نامحدود آقایان

شش ماه استفاده نامحدود از سالن بدنسازی و مجموعه آبی به همراه آفرهای زیر

شش جلسه ماساژ رایگان

شش جلسه مهمان رایگان

شش جلسه حمام ترکی یا آرایشگاه

تست INBODY یکبار در هرماه

پانزده روز فریز

بیمه ورزشی

مربی عمومی